Friday, February 18, 2011GURU OH GURU


Melahirkan Modal Insan Intelektual


Menjana Modal Insan Kreatif dan Aktif


Mengharungi Cabaran dalam Dunia
Pendidikan


Mendidik Emosi dan Rohani bagi membentuk Insan Kamil

No comments:

Post a Comment