Sunday, November 13, 2011

ULANGKAJI SAAT AKHIR.... MEMBUAT LATIHAN

SET 1

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)

1

seorang pengarah

membuka akaun semasanya

di sebuah bank ternama

tetapi dalam diam

dia mencantum kemiskinan

orang lain

ke dalam amanahnya

yang telah lama pecah.

2

di kampung

seorang petani

membuka akaun kemiskinannya

di ruang kedaifan

dan mengunci sedozen anak-anaknya

di dalam pagar sengsara

tetapi dia tidak pernah mencantum

kekayaaan orang lain

ke dalam getirnya

yang sudah lama

berumbi.

3

di pantai

seorang nelayan

membuka akaun sengsaranya

di rahang laut ternganga

dan mengurung sederet anak-anaknya

di bawah pusaran nasib

tapi dia tidak pernah mengumpul

kesenangan orang lain

ke dalam kegusarannya

yang telah sekian musim

berlumut

di papan hidupnya.

4

Tuhan tidak pernah mungkir

mencatatkan setiap angka

dan nilai hitungan paling kecil

ke dalam akaun-Nya

di rumah keadilan.

AWANG ABDULLAH

Antologi Dirgahayu Bahasaku

Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Dalam rangkap ketiga sajak ini penulis menyatakan sikap seorang nelayan yang wajar dicontohi.

Nyatakan sikap tersebut.

[2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah seseorang melakukan pecah amah.

[3 markah]

(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut.

[4 markah]

Cadangan jawapan set 1 : Sajak Kecek – (v)

(i) Satu sikap seorang nelayan di kawasan pantai yang wajar dicontohi

- Walaupun dibelenggu kemiskinan dan membesarkan anak-anak dalam serba kemiskinan, nelayan tersebut tidak pernah menggunakan hasil titik peluh orang lain.

(ii) Pada pendapat saya, sebab-sebab berlakunya gejala rasuah dalam kalangan masyarakat kita kerana

- Dipengaruhi sikap tamak/ mementingkan diri sendiri

- kurangnya didikan agama / pegangan agama yang tidak kukuh.

- Keinginan untuk menjalani kehidupan yang mewah sedangkan berada di luar kemampuan.

(iii) Pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut

- Kita hendaklah bersikap amanah semasa menjalankan tugas agar mendapat keredaan Allah.

- Kita janganlah mencari kekayaan dengan menindas orang lain agar kehidupan sentiasa dalam keberkatan.

- Kita mestilah bertanggungjawab mencari rezeki yang halal agar dapat menjamin kebahagian keluarga.

SET 2

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)

1

seorang pengarah

membuka akaun semasanya

di sebuah bank ternama

tetapi dalam diam

dia mencantum kemiskinan

orang lain

ke dalam amanahnya

yang telah lama pecah.

2

di kampung

seorang petani

membuka akaun kemiskinannya

di ruang kedaifan

dan mengunci sedozen anak-anaknya

di dalam pagar sengsara

tetapi dia tidak pernah mencantum

kekayaaan orang lain

ke dalam getirnya

yang sudah lama

berumbi.

3

di pantai

seorang nelayan

membuka akaun sengsaranya

di rahang laut ternganga

dan mengurung sederet anak-anaknya

di bawah pusaran nasib

tapi dia tidak pernah mengumpul

kesenangan orang lain

ke dalam kegusarannya

yang telah sekian musim

berlumut

di papan hidupnya.

4

Tuhan tidak pernah mungkir

mencatatkan setiap angka

dan nilai hitungan paling kecil

ke dalam akaun-Nya

di rumah keadilan.

AWANG ABDULLAH

Antologi Dirgahayu Bahasaku

Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Nyatakan kehidupan seorang pengarah seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.

[2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah golongan nelayan di negara kita masih dibelenggu oleh kemiskinan?

[3 markah]

(iii) Jelaskan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak tersebut.

[4 markah]

Cadangan jawapan set 2 – Kecek (v)

(i) Kehidupan seorang pengarah seperti yang terdapat dalam sajak

- Sibuk mengumpul kekayaan dengan hasil simpanan pelanggannya,

- Semasa menjalankan tugas, dia begitu licik pecah amanah / menggelapkan wang.

(ii) Pada pendapat saya, golongan nelayan di negara kita masih dibelenggu oleh kemiskinan kerana

- Masih menggunakan peralatan tradisional - tidak mendapat tangkapan ikan yang banyak

- Wujudnya orang tengah yang mengaut keuntungan yang lebih.

- Kekurangan modal untuk membeli peralatan moden

(iii) Dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak tersebut

- Nilai amanah – melaksanakan tugas dengan penuh amanah

- Nilai bertanggungjawab – mencari rezeki yang halal

- Nilai kegigihan – gigih berusaha mencari rezeki

- Nilai bersimpati – terhadap nasib golongan kurang berada

- Nilai rasional – dalam menjalani kehidupan.

SET 3

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)

1

seorang pengarah

membuka akaun semasanya

di sebuah bank ternama

tetapi dalam diam

dia mencantum kemiskinan

orang lain

ke dalam amanahnya

yang telah lama pecah.

2

di kampung

seorang petani

membuka akaun kemiskinannya

di ruang kedaifan

dan mengunci sedozen anak-anaknya

di dalam pagar sengsara

tetapi dia tidak pernah mencantum

kekayaaan orang lain

ke dalam getirnya

yang sudah lama

berumbi.

3

di pantai

seorang nelayan

membuka akaun sengsaranya

di rahang laut ternganga

dan mengurung sederet anak-anaknya

di bawah pusaran nasib

tapi dia tidak pernah mengumpul

kesenangan orang lain

ke dalam kegusarannya

yang telah sekian musim

berlumut

di papan hidupnya.

4

Tuhan tidak pernah mungkir

mencatatkan setiap angka

dan nilai hitungan paling kecil

ke dalam akaun-Nya

di rumah keadilan.

AWANG ABDULLAH

Antologi Dirgahayu Bahasaku

Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Nyatakan kehidupan seorang petani seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.

[3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani?

[3 markah]

(iii) Huraikan tema yang terdapat dalam sajak tersebut.

[3 markah]

Cadangan jawapan set 3 – sajak kecek

(i) Kehidupan seorang petani seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.

- Hidup dalam kemiskinan / kedaifan

- Anak-anak petani dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan

- Tidak pernah mengambil hasil titik peluh orang lain

(ii) Pada pendapat saya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani ialah

- Memberikan bantuan kewangan / modal

- Membantu petani memasarkan sendiri barangan mereka – mengelakkan orang tengah mengaut keuntungan

- FAMA – memberikan khidmat nasihat,

- Memberikan subsidi – benih, baja

- Petani mengusahakan kegiatan sampingan yang lain

(iii) Tema sajak tersebut

- kepentingan sikap amanah dalam kehidupan

- Dalam mencari rezeki, kita perlu amanah kerana wang yang diperoleh digunakan untuk menyara keluarga.

- Golongan yang berjawatan didapati sering kali pecah amanah untuk hidup mewah berbanding golongan yang berpendapatan rendah.

No comments:

Post a Comment