Friday, November 11, 2011

FIKIR-FIKIRKAN.....


TEMA MEMBACA

Kemungkinan-Kemungkinan

  • Usaha-usaha meningkatkan penggunaan PSS

  • Kepentingan Perpustakaan / Peranan perpustakaan

  • Peranan PSS

TEMA AMALAN BERJIMAT CERMAT

  • Kepentingan amalan berjimat cermat
  • Kepentingan amalan menabung
  • Usaha-usaha memupuk amalan menabung
  • Usaha-usaha memupuk amalan berjimat cermat

TEMA JALAN RAYA

  • Usaha-usaha / cara-cara mendidik pengguna jalan raya

Peranan ibu bapa membentuk kecemerlangan akademik anak-anak


Kepentingan amalan pemakanan seimbang

Pelancongan

Perpaduan

warga tus


No comments:

Post a Comment