Saturday, October 22, 2011

KOLEKSI SOALAN-SOALAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU PERCUBAAN SPM 2011

BAHASA MELAYU KERTAS 1

BAHAGIAN A

1. Kepentingan amalan menabung.

2. Kebaikan membeli barangan buatan Malaysia.

3. Kepentingan membaca kepada masyarakat.

4. Usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk memajukan industri inap desa di negara kita.

5. Langkah-langkah merealisasikan gejala buli sifar di sekolah.


BAHAGIAN B

SOALAN 1 (Berkaitan diri / remaja)

1. Pengorbanan wanita amat besar terutamanya dalam membentuk modal insan yang cemerlang.

Jelaskan ciri-ciri wanita yang anda kagumi berdasarkan contoh yang terdapat dalam kehidupan anda.

2. Slogan “Membaca Jambatan Ilmu” menunjukkan bahawa aktiviti membaca mendatangkan pelbagai faedah kepada seseorang.

Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan membaca sebagai amalan hidup.

3. Konsep “Sekolah Dalam Taman” dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan cantik serta meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Pelbagai langkah perlu dilakukan untuk menceriakan kawasan sekolah.

Tulis langkah-langkah yang dapat anda lakukan untuk mencapai hasrat tersebut.

4. Dalam era globalisasi kini, pengaruh teknologi maklumat memungkinkan manusia berinteraksi dengan lebih mudah, cepat dan efisien.

Nyatakan pendapat anda tentang faedah-faedah menguasai teknologi maklumat kepada golongan remaja.

5. Kelulusan akademik semata-mata tidak lagi menjadi faktor penentu kejayaan seseorang pelajar setelah mereka meninggalkan institusi pendidikan formal.

Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai pelengkap diri untuk memasuki alam pekerjaan.

6. Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa akan hadapan.

Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh remaja untuk memupuk semangat patriotisme dalam diri mereka.


SOALAN 2 (Berkaitan keluarga / ibu bapa)

1. Institusi keluarga yang bahagia lahir daripada anggota keluarga yang saling menyayangi dan hidup dalam keadaan yang harmoni.

Bincangkan faktor-faktor yang menentukan pembentukan institusi keluarga yang bahagia.

2. Perasaan saling menyayangi dan hormat-menghormati sesama ahli keluarga dapat membentuk masyarakat penyayang.

Berikan pandangan anda tentang peranan ibu bapa dalam melahirkan individu yang penyayang.

3. Semangat kejiranan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu bapa dikatakan berperanan penting memupuk semangat kejiranan dalam kalangan anak-anak.

Tulis sebuah rencana tentang peranan ibu bapa memupuk semangat kejiranan dalam kalangan anak-anak.

4. Semangat patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja kini berpunca daripada kurangnya penekanan oleh ibu bapa.

Huraikan langkah-langkah yang boleh dimainkan oleh ibu bapa untuk menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak-anak.

5. Keberkesanan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa dalam sesebuah institusi kekeluargaan mampu menangani masalah disiplin dalam kalangan remaja.

Bincangkan.

6. Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak. Anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam majalah tempatan berdasarkan pernyataan tersebut.

Tulis rencana itu selengkapnya.

7. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memupuk nilai-niai murni dalam diri anak-anak.

Huraikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.


SOALAN 3 (Berkaitan masyarakat / negara )

1. Dahulu, masyarakat menganggap sampah atau bahan sisa hanyalah sebagai bahan buangan yang tidak mempunyai nilai dari segi ekonomi. Kini , tanggapan tersebut telah berubah dengan adanya Program Kitar Semula. Sampah dan bahan sisa menjadi sumber penting kepada sesetengah golongan rakyat dan dapat menyelamatkan bumi.

Huraikan kepentingan Program Kitar Semula.

2. Keadaan cuaca yang tidak menentu dan aktiviti pembangunan yang tidak terancang di sesetengah kawasan di negara kita telah mengakibatkan kejadian tanah runtuh.

Tulis sebuah rencana tentang cara-cara untuk mengatasi kejadian tanah runtuh.

3. Semangat patriotik dalam jiwa rakyat Malaysia perlu sentiasa disuburkan demi kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Bincangkan usaha yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak bagi memupuk semangat ini.

4. Bioteknologi merupakan proses menggunakan sel atau organisma sebagai bahan asas untuk menghasilkan sesuatu produk. Pendekatan ini sememangnya mampu membuka peluang baharu kepada peningkatan ekonomi negara. Sebagai Pegawai Jabatan Pertanian, anda dikehendaki memberikan ceramah tentang kepentingan bioteknologi dalam bidang pertanian kepada petani di tempat anda.

Tulis ceramah anda selengkapnya.

5. Anda mendapati sungai-sungai di Malaysia masih dalam keadaan yang tercemar. Sehubungan dengan itu, anda selaku pegawai alam sekitar terpanggil untuk menyampaikan sebuah ceramah . Tajuk ceramah tersebut ialah Peranan Masyarakat Dalam Memulihara Sungai-sungai di Negara Kita.

Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.

6. Mutakhir ini kes penganiayaan kanak-kanak semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di negara kita.

Jelaskan peranan masyarakat untuk membanteras gejala ini.


SOALAN 4 (Antarabangsa )

1. Pergolakan politik di sesebuah negara membawa keburukan, bukan sahaja kepada negara terbabit tetapi juga kepada negara-negara lain.

Jelaskan pernyataan tersebut.

2. Kemasukan pendatang asing yang semakin bertambah di rantau ini telah memberi kesan kepada rakyat dan negara.

Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara jiran untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Negara Malaysia mampu menganjurkan pelbagai pertandingan sukan peringkat antarabangsa seperti Le Tour de Langkawi, Piala Thomas dan Sukan Layar Piala Monsun.

Huraikan pendapat anda tentang manfaat yang diperoleh daripada penganjuran sukan peringkat antarabangsa di negara kita.

4. Peningkatan pelaburan asing boleh dilihat sebagai salah satu kayu ukur kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara.

Bincangkan faedah-faedah yang akan dinikmati oleh negara-negara terlibat dalam pelaburan asing.

5. Program Pertukaran Pelajar antara negara mendatangkan pelbagai faedah kepada pelajar dan negara yang terlibat.

Huraikan faedah-faedah tersebut.

6. Perpaduan dalam kalangan rakyat penting dalam usaha menjanakan ekonomi sesebuah negara.

Huraikan kepentingan perpaduan rakyat terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut.

SOALAN 5 (KOMSAS)

1. Peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing bermaksud sikap bekerjasama dan tolong –menolong antara satu dengan yang lain. Peribahasa tersebut boleh dikaitkan dengan amalan hidup bermasyarakat.

Berikan pendapat anda.


2. Pisang emas dibawa belayar,

Masak sebiji di atas peti,

Hutang emas boleh dibayar,

Hutang budi dibawa mati.

Pantun di atas menjelaskan bahawa budi dan jasa seseorang perlu dihargai.

Sebagai seorang pelajar, bincangkan sumbangan yang boleh anda berikan sehingga pihak sekolah dapat menghargai budi dan jasa anda.

3. Anda bercita-cita menjadi penulis.

Huraikan persediaan yang dapat anda lakukan untuk menjadi penulis yang berjaya.

4. Pengarang sering menjadikan novel sebagai salah satu medium utnuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat.

Huraikan pengajaran-pengajaran yang diperoleh daripada sebuah novel yang anda baca.

5. Karya kesusasteraan Melayu mampu melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotik di negara ini.

Berikan ulasan anda.

6. Sempena Sambutan Hari guru Peringkat Kebangsaan, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka telah menganjurkan satu pertandingan menulis cerpen. Tema cerpen tersebut ialah pengorbanan guru. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut.

Tulis cerpen anda itu selengkapnya.


No comments:

Post a Comment