Friday, October 28, 2011

KOLEKSI SOALAN NOVEL PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

BERITA HARIAN(SKOR)
a. Tema salah sebuah novel
b. perwatakan watak utama dalam dua novel

SBP
a. Huraikan dua teknik plot yang digunakan oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.
b. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu perwatakan watak yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

KEDAHa
a. Dua peristiwa yang menyayat hati dalam satu novel.
b. Latar Masyarakat dalam dua novel.

SABAH
a. Dua teknik penceritaan dalam satu novel.
b. Satu persoalan dalam setiap dua novel.

TERENGGANU
a. Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel.
b. Berdasarkan dua buah novel, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam setiap novel.

SEKOLAH-SEKOLAH YAYASAN ISLAM KELANTAN
a. huraikan dua konflik oleh watak utama dan bagaimana diselesaikan- dalam satu novel.
b.Perbandingan dua latar masyarakat dalam setiap novel.

NEGERI SEMBILAN
a. Dua persoalan dalam satu novel.
b. Perbandingan dua novel- bandingkan satu perwatakan watak utama.

JOHOR
a. Huraikan tema novel.
b.Perbandingan satu latar masyarakat dalam setiap novel yang dikaji.

WP KL
a. Nyatakan dan huraikan tema novel.
b. Huraikan tiga peristiwa yang memperlihatkan latar masyarakat yang prihatin terhadap masalah orang lain.

SELANGOR
a. Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
b. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel.

KELANTAN
a. peristiwa yang mempunyai nilai murni.
b. Perbandingan satu latar masyarakat dalam setiap novel.

PULAU PINANG
a. Nilai kasih sayang digunakan dalam novel. Berikan dua peristiwa.
b. Peristiwa negatif membawa teladan dalam kehidupan kita. Berikan dua peristiwa tersebut berdasarkan dua novel yang telah anda kaji.

PAHANG
a. Dua peristiwa perwatakan watak utama.
b. perbandingan- satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.

MRSM
a. Huraikan dua persoalan dalam novel.
b. Berdasarkan sebuah novel, huraikan dua persoalan yang menunjukkan nilai tanggungjawab.

PERAK
a. Dua peristiwa yang menarik dalam novel.
b. Perbandingan dua novel- persoalan kasih sayang.

SARAWAK ZON A
a. Huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel dan sebab-sebab anda berperasaan demikian.
b. Perbandingan satu peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan dalam setiap novel.

MELAKA
a. Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam satu novel.
b. Perbandingan latar tempat.

SARAWAK ZAON C
a. Nyatakan dua peristiwa yangmengandungi unsur saspens.
b. Perbandingan : satu persamaan dan satu perbezaan latar masyarakat.

PERLIS
a. Huraikan dua persoalan dalam satu novel.
b. Berdasarkan dua novel yang dikaji, huraikan perwatakan watak utama.

No comments:

Post a Comment