Thursday, February 25, 2010

Tatabahasa: Soalan 3 (e)

Bahagian 1

Peribahasa/simpulan bahasa
Aplikasi Soalan dalam peperiksaan SPM

i. Menyatakan maksud peribahasa/simpulan bahasa
ii. Menyatakan peribahasa /simpulan bahasa berdasarkan maksud
iii. Menyatakan peribahasa/simpulan bahasa berdasarkan ayat
iv. Membina ayat berdasarkan peribahasa/simpulan bahasa
v. Menyatakan peribahasa/simpulan bahasa berdasarkan situasi dalam ayat / dialog
vi. Menyatakan peribahasa/simpulan bahasa yang sama maksud


No comments:

Post a Comment